Retail perspectives

 

 

      

Retail perspectives

 

Indsigt og udsyn relateret til udviklingen i detailhandelen – nationalt som internationalt

 

 

09.05.2019

 

74 årig forretningsmodel – og stadig succes

 

Det var i 1945 i et sønderbombet Tyskland at brødene Karl og Theo Albrecht via forældrenes kolonialbutik skabte grundlaget for den forretningsmodel, der siden hen blev kendt over hele verden under navnet Aldi – Albrecht Discount.

Forretningsmodellen lever i bedste velgående. Man kan godt tillade sig at sige, at succesen aldrig har været større end lige netop nu.

 

Den 74 årige forretningsmodel er baseret på to enkle principper: ”rigtige produkter” og ”rigtige priser”.  Alt andet er af sekundær betydning.

 

I dagens Danmark tales der meget om de store ændringer hos forbrugerne. Der tales om tilbudsavisernes snarlige død, og andre gør sig til talsmænd for at marketingafdelingerne skal skabe teater i butikkerne, medens der er andre der tror, at fremtidens salg af dagligvarer vil ske fra nethandelsvirksomheder.

Alt sammen spændende læsning, der imidlertid kommer til kort over for den virkelighed, der viser, at 75 – 80% af dagligvarebutikkerne i de fleste større byområder er discountbutikker baseret på de oprindelige Albrecht-principper.

 

Discountbutikkernes andel af det totale dagligvareforbrug er med fuld fart på vej mod 50%,

hvilket bla. underbygges af de aktuelle planer for discountkædernes ekspansion.

 

Butikken var - og er media nr 1.

Uanset hvor mange forskellige generationer, der siden 1960 har foretaget indkøb i dagligvarebutikkerne, og hvor forskelligt de har indrettet sig, så er indkøbsadfærden den samme – nemlig den, at 80% af samtlige produkter i bæreposen er et resultat af en beslutning, der er truffet i butikken.

 

93% af de danske forbrugere interesserer sig for prisen, og med udgangspunkt heri vælger man den butik, hvor man mener at priserne er lavest.

Som ”guide” til at vælge rette butik anvender de fleste forbrugere tilbudsaviserne.

 

Det er ikke mange år siden, at fremtidsforskerne proklamerede døden for den trykte bog. Sandheden er imidlertid, at bogen i 2019 lever i bedste velgående, og læserne flokkes til bogmesser, biblioteker og boghandlere.

På samme måde gælder det tilbudsaviserne. Også her har budskabet længe været, at det trykte media er fortid. Virkeligheden viser imidlertid, at tilbudsavisen uge efter uge er med til at flytte kunder fra den ene butik til den anden, og de butikskæder, der har forsøgt at afskaffe tilbudsaviserne har med bøjet nakke måttet erkende, at fravalget af tilbudsaviserne med de ugentlige tilbud betyder fald i omsætningen.

 

For dagligvarehandelens butikker er det ikke i markedsføringen behovet for kreativitet er størst. Det er i butikken og oplevelserne her, der skal satses på.

 

Butikken er med andre ord det sted, hvor kreativiteten skal komme til udtryk i form af den atmosfære der skabes via lys, farver, inventar, musik, varepræsentation, promotion og de mennesker, der befinder sig i butikken.

 

Jeg tror fortsat, at nutidens købmænd kan lære af en af fortidens helt store købmænd, nemlig Sam Walton, der har udtalt følgende om de kæder, der grundet konkurrencen fra discountbutikkerne har måttet lukke en del af deres butikker: ” Jeg er nået til den konklusion, at det alt sammen drejer sig om, at man ikke har taget sig nok af sine kunder, at man fra ledelsens side ikke har interesseret sig for kædens butikker, og slet ikke ofret opmærksomhed til de ansatte.

Hvis man vil have sine medarbejdere til at tage sig af butikkens kunder på en god og positiv måde, må ledelsen nødvendigvis tage sig af medarbejderne på en måde, der motiverer”.

 

Den 74 årige succesfulde forretningsmodel fra Albrecht brødrene er ikke raketvidenskab, men derimod enkle og simple principper, der let bliver sat i skyggen af alt hvad der sker i den digitale verden, og ikke mindst hvad nethandelsvirksomheder som Amazon gør.

 

Jeg tror de dygtige købmænd med fordel kan lade sig inspirere af såvel Albrecht-brødrene når det gælder det enkle og ukomplicerede, som Sam Walton når det gælder det daglige fokus på medarbejderne og kundernes velbefindende.

 

                                                      ***********************

 

 

 

24.02.2019

 

Hver krone der bruges på nethandel gør byens butikker dårligere

Med udgangspunkt i det faktum, at nethandelen ikke øger det samlede forbrug, vil enhver krone der anvendes på nethandel gå fra de fysiske butikker, og dermed risikerer vi butiksophør – og i værste fald bymidter, der sygner hen.

Bymidtens butikker skaber grundlag for cafeerne og restauranterne, og i de tilfælde hvor bymidten ikke længere har et tilstrækkeligt udvalg af fysiske butikker, fjerner man også eksistensgrundlaget for cafeerne.

 

Der findes næppe nogen med indsigt i detailhandel, der vil modsige det synspunkt, at midtbyens butikker er bestemmende for byens attraktivitet som handelsby.

Med udgangspunkt i samme bør butikslivet i bymidten være at finde på dagsordenen hos enhver kommunalbestyrelse.

Alle har en interesse i at bevare og udvikle de fysiske butikker.

Meget få har derimod interesse i at udvikle nethandelen.

 

Man kan næppe hævde at forbrugerne har opfundet eller efterspurgt nethandelen. Nethandel kan derimod tilskrives en virksomhed som Amazon, der fra at sælge bøger via nettet har udviklet sig til en alt-mulig-butik.

Amazon, Alibaba, Boozt, Zalado m. fl. har alle været med til at skabe en helt ny kultur. En kultur, der i dag må anses som en trussel for hovedparten af de fysiske butikker, såfremt man ikke tilpasser sig den nye konkurrencesituation.

 

Hvis man tilstrækkeligt mange gang får at vide, at fremtidens handel sker via nettet, er der god grund til at tro, at de fleste mennesker accepterer denne påstand, og langsomt men sikkert tilpasser sig denne.

 

Som detaillist har man i dag valget mellem at sælge sine produkter via den fysiske butik eller via en kombination af nethandel og fysisk butik.

Når det gælder valget af nethandel kan man enten lave sin egen netshop eller man kan alliere sig med en af de eksisterende nethandels-platforme, hvor især eBay markerer sig som en af de helt store, der eksempelvis har samlet størsteparten af butikkerne i den engelske by Wolverhampton i en stor by-portal.

Uanset hvilke form for nethandel man vælger, vil konsekvensen for de fleste være, at man flytter fokus fra den fysiske butik til handel via nettet, og jo flere varer der sælges via nettet, jo mindre fokus vil der blive til den fysiske butik.

 

Sådan er det jo!

Eller er det?

 

De byer, der er begunstiget med ildsjæle i butikslivet, vi uden tvivl træffe de fornødne foranstaltninger for, at byens butikker og kulturinstitutioner udvikler sig til glæde for alle byens borgere.

 

Der er behov for nye stærke fællesskaber i byerne, hvor alle interessegrupper står sammen om at udvikle såvel butikslivet som de kulturelle institutioner. I de byer, hvor det sker, vil nethandelen indtage en ubetydelig rolle. 

 

Mere end 80% af forbrugerne foretrækker at handle i de fysiske butikker, hvilket burde være tilstrækkelig incitament til at overbevise detaillisterne om, at et øget fokus på den fysiske butik, på vareudvalget, service og priser vil være nødvendigt for at sikre den attraktivitet, der også i morgen skaber omsætning og glade kunder.

 

Butikken er media nr 1, og det betyder, at netop denne salgskanal som vi alle er frotrolige med,

også i dag er forbrugernes foretrukne indkøbssted.

Forudsætningen for, at den fysiske butik fortsat kan indtage den altdominerende position, er tilstedeværelsen af købmænd, der sætter alt ind på at gøre deres kunder glade og stolte.

 

Detailhandel er ikke raketvidenskab eller teoretiske fantasier, men derimod enkle og simple forhold som de rigtige varer til de rigtige priser med byens bedste service

Sådan enkelt er det bare!

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2018

 

Er det et ønske fra danskerne, at nethandelen skal have lov til at ødelægge vore butikker og lægge mange danske byer øde?

Hvis ikke må politikere og detaillister udvikle et nyt fællesskab, der giver nyt liv i vore byer

 

Den nylig overståede julehandel viser nye salgsrekorder for handel på nettet. Der er tale om en udvikling, der i de senere år har udvist den samme tendens – nemlig en øget vækst i handel på nettet på bekostning af handelen i de fysiske butikker.

Verdens største nethandelsvirksomhed Amazon har direkte som indirekte påvirket danske medier i 2018 med historier om hvor store, hvor effektive, hvor fantastiske de er, og hvor stor skade de forventer at volde på danske butikker.

 

Fake news – eller en reel trussel?

 

Konsekvensen ved ikke at tage truslen alvorlig kan for mange danske butikker vise sig at blive katastrofal. Ikke blot vil vi risikere mange butikslukninger, men vi vil også opleve, at mange af dagens velfungerende handelsbyer ikke længere kan imødekomme borgernes ønsker, og de pågældende byer vil blive oplevet som mindre attraktive som bopæl.

 

Vi må stille os selv spørgsmålet, om vi ønsker et liv som Amazon’s algoritme-styrede dukker, eller om vi vil gøre oprør medens vi endnu kan.

Der er for mig ingen tvivl om, at de fysiske butikker kan vinde over nethandelen. Der er heller ingen tvivl om, at danske byer kan udvikles med shopping oplevelser, der overrasker og inspirerer og gør byens borgere stolte af deres by.

 

Forudsætningen for, at udviklingen i 2019 bliver positiv for dansk detailhandel , er derfor et forpligtende lokalt engagement af såvel politikere som byens detaillister, øvrige erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner – og borgere.

 

Der er behov for at tænke nyt og anderledes.

Der er behov for at gøre den fysiske handel til et spørgsmål om relationer snarere end blot formidling af produkter.

 

2019 bør derfor være året, hvor såvel kommercielle som politiske ildsjæle samler alle gode kræfter i byen om et stærkt nyt fællesskab, der styrker de fysiske butikker på bekostning af de internationale nethandelsvirksomheder og deres algoritme-styrede robotter.

 

Der er i 2019 et behov for at genoplive det gode danske købmandskab, og derved tilføre danske byer ny styrke fremfor mere svækkelse.

Lad os forenes i kampen mod at lade nethandelen ødelægge detailhandelen  -  og vore byer.

 

 

 

 

 

 

08.08.2018

Når rigtige købmænd vinder over nethandelens algoritmer

 

Amazon og andre nethandelsvirksomheder er baseret på systemer, der via algoritmer automatisk kan beslutte hvilke løsninger, der vil være den bedste for dig og mig, og på den måde kan de store nethandelsvirksomheder komme til at styre vor adfærd og dermed bestemme hvilke produkter vi skal købe.

 

Dronerne er her allerede, robotterne kender vi fra produktionen, men har endnu ikke set disse i danske butikker. 3-D print er tilgængelige i butikkerne, og vil blive udviklet endnu mere. De selvkørende biler venter omkring næste gadehjørne o.s.v.

Den digitale verden er nu, og vi kan alle ved selvsyn se hvorledes teknologien accelererer med nye hurtigere løsninger.

”Brugsanvisningen” for det enkelte menneske – også benævnt som en algoritme - breder sig mere og mere.

 

Algoritmer er lig med en færdig løsning, der præsenteres for forbrugeren. Omtalte løsning er tilvejebragt ved at sammenkoble tusindvis af forskellige informationer om den pågældende person, og dernæst sørger computeren for at præsentere den helt rigtige løsning.

Amazon indsamler i tusindvis af data omkring deres kunder, og bruger de samme data som et ”produkt” der kan sælges til producenter eller butikskæder, der lader deres beslutninger afgøre at algoritmer snarere end menneskelige følelser og holdninger.

 

Fra bogen ”De skjulte algoritmer” kan man få ny indsigt og viden omkring følgevirkningerne af den digitale udvikling, hvor mennesker ikke længere styres af egen vilje og formåen, men derimod kommer til at leve et liv bestemt af computere.

I Virkelighedens verden foretrækker mere end 90% af befolkningen i dag af handle i de fysiske butikker, og dermed også handle de steder, hvor det er rigtige købmænd, der står for butikkens drift.

 

Nethandelen i Danmark er fortsat på et forholdsvis lavt niveau – cirka 7% af den totale detailhandelsomsætning.

Men alt tyder på, at vi i nogle år endnu vil se en stigning i handelen via nettet, og primært fra store internationale nethandelsvirksomheder, der ikke interesserer sig for den genereelle samfundsudvikling i Danmark.

 

Danske købmænd kom op på barrikaderne og bekæmp nethandelen og dens algoritmer.

Når tilpas mange dygtige mennesker gentagne gange fortæller, at detailhandelen står foran

en revolution, hvor fysiske butikker erstattes af handel via nettet, og giganter som Amazon vil

lægge danske byer øde for butikker, så er der desværre mange detaillister der mentalt begynder at indstille sig på en udvikling, som den ”eksperterne” forudsiger.

 

Hvis ikke midtbyen i de større danske provinsbyer skal udvikle sig til et butiksløst område, bør politikere, embedsmænd, erhvervsledere og borgere stå sammen for at bekæmpe nethandelen, og ikke mindst de tusindvis af algoritmer, der med fuld fart er på vej til at overtage styringen af alt vi foretager os.

Købmanden har så meget mere at byde på end Amazons kønsløse algoritmer. Der er absolut ingen grund til ikke at investere i de gode butiksoplevelser, som 90% af befolkningen værdsætter, og som er forudsætningen for at vi beholder vore gode butikker – og handelsbyer.

Vore gode butikker vil fortsætte med at eksistere så længe der er en købmand, der bestemmer.

Den dag algoritmerne står for sammensætning af butikkens sortiment og tilsvarende markedsføring af samme, forsvinder butikkens magi.

Kære købmænd Sig nej til det algoritme-styrede forbrug – og sig i stedet ja til den inspirerende butik.

 

                                          ***************************

 

Hvad sker i dansk detailhandel i 2018?

 

Her følger mit bud på de 10 mest afgørende faktorer for dansk detailhandel i 2018: 

Mere action

Der vil blive mere fart over feltet, og de, der ikke har mulighed for eller lyst til at følge med i det høje tempo, vil trække sig.

De toneangivende detaillister vil øge den traditionelle markedsføring via tilbudsaviser, og 2018 vil med stor sandsynlighed være domineret af endnu flere salgskampagner i butikkerne

end vi har oplevet til dato. Som følge heraf får de årlige udsalg en mindre og mindre betydning.

 

Mere købmandskab

” De rigtige produkter – til de rigtige priser” vil også i 2018 være de mest betydende faktorer i kampen om kunderne.

Som et nyt element vil begrebet ”oplevelser” vinde mere og mere frem, hvilket betyder at der vil blive investeret flere kroner i butiksindretning, belysning m.m.

Købmandskabet vil i stigende grad blive ”flyttet” fra kædens hovedkontor og ud i butikkerne.

 

Mere discount

Alle tiders mest succesfulde forretningsmodel discount, vil også i 2018 være den dominerende i detailhandelen. Indenfor dagligvarer vil især kæderne Netto, Rema og Lidl give de øvrige baghjul med åbningen af flere nye butikker, og samlet set vil discountbutikkernes markedsandel også i 2018 fortsætte væksten mod en markedsandel på 50%.

Flere end 90% af de danske forbrugere vil også i 2018 interessere sig for prisen.

 

Mere shopping i byen

Moderne forbrugere skelner i højere grad mellem indkøb og shopping.

At foretage indkøb er ensbetydende med, at man på forhånd ved hvilke specifikke produkter man ønsker at købe. At være på shopping er derimod et spørgsmål om at opsøge de byer og de steder i byen, hvor butikker, cafeer, restauranter, gallerier, museer, teater, biograf m.m er  med til at skabe en anderledes atmosfære. Shopping er ikke kun fyldte bæreposer, men derimod i endnu højere grad en følelse af velvære og begejstring.

Vi vil i mange byer se helt nye samarbejdsstrukturer med det formål at gøre byen til en bedre shopping by.

 

Mere Black Friday

Black Friday er kommet for at blive, og vil med stor sandsynlighed blive endnu større i 2018 end vi hidtil har set.

Årsagen hertil skal først og fremmest begrundes med, at Amazon og Alibaba vil sørge for, at netop denne dag plus et par øvrige ”salgsevents” vil blive globale salgsfester, hvor forbrugere over hele verden vil blive motiveret til at købe og shoppe på netop de dage, som de to store nethandels giganter har besluttet, og de fysiske butikker vil være tvunget til at følge med.

 

Mere nethandel

Nethandelen vil også i 2018 vokse, hvilket primært vil ske hos de store internationale nethandelsvirksomheder.

Succeskriterierne vil være at tilbyde anderledes produkter – eller lavere priser - på nøjagtig samme måde som i de fysiske butikker.

Nethandelen vil i stigende grad ske fra de store veletablerede fysiske kæder.

 

Flere selvstændige

Efter at antallet af selvstændige siden 1980erne er blevet mindre og mindre vil 2018 sandsynligvis blive året, hvor vi vil se flere iværksættere indenfor detailhandelen, og dermed øge antallet af selvstændige detaillister. I takt med at vi vil få flere selvstændige detailister i de danske provinsbyer, vil der fremover også blive etableret flere frivillige kæder.

 

Flere kreative byer

Kampen om at være regionens mest attraktive shopping by intensiveres, og et af de bedste våben i så henseende er størrelsen og omfanget af den synergi, der opstår, når et flertal – om ikke alle - byens mange forskellige interessegrupper samarbejder om, at skabe en total oplevelse omkring shopping, der både gør byen interessant for forbrugerne og for investorer.

Der vil i 2018 udvikles flere kreative byer i Danmark.

 

Flere kompetente sælgere

90% af de besøgende i danske specialbutikker har den oplevelse, at det er vanskeligt – om ikke umuligt, at blive betjent af en sælger med kompetence indenfor de produkter, som kunden gerne vil købe.

Specialdetailhandelen vil med stor sandsynlighed øge indsatsen for at tiltrække flere dygtige sælgere for derved at kunne tilbyde en mere kompetent service.

Kampen om de dygtigste sælgere vil øges i 2018.

 

Flere med digitalt partnerskab

I de ”goe gamle dage” var mottoet i detailhandelen: Det vi ikke har - Det skaffer vi.

I kraft den nye teknologi vil det være muligt atter at kunne leve op til fordums princip, nemlig ved at skabe en digital forbindelse fra butikken til en  internetvirksomhed, der på samme måde som Amazon kan tilbyde alt mellem himmel og jord.

Den dag det digitale partnerskab får en officiel anerkendelse, vil hver eneste by i Danmark have butikker, der giver kunderne adgang til verdens største vareudvalg til konkurrencedygtige priser leveret i butikken – elle på kundens adresse indenfor få timer.

 

                                                  ***************************

 

 

 

 

 

SHOPPING ELLER NETHANDEL - HVAD GAVER OS ALLE MEST?

 

Ingen kan bortforklare, at vi befinder os i en digital tidsalder med masser af nye tiltag, der vil fremme kunstig intelligens indenfor alle områder.

Det er også et faktum, at flere og flere mennesker søger oplevelser. 

For detailhandelen betyder det, at ikke blot skal butikken give forbrugerne oplevelser, men selve bymidten skal være et stort oplevelses-univers, hvor butikker såvel som cafeer, restauranter, museer, gallerier, teatre og biograf sammen med gademusikanter og gadesælgere skaber det unikke univers, der opleves som CITY SHOPPING.

 

Følger vi debatten i medierne er denne i høj grad orienteret i retning af nethandel og alle de fordele, der er forbundet hermed.

Samfundsmæssigt set er det imidlertid CITY SHOPPING der gør byen til et levende sted at opholde sig.

NETHANDELEN kan ikke tilbyde mere og andet end at de fysiske butikker kan gøre ligeså godt.

 

CITY SHOPPING er alt det, der skaber byen og giver bymidten den identitet.

CITY SHOPPING er til gavn for samfundet. Det samme kan ikke siges om Nethandel.

 

 

 

 

13 FOKUSOMRÅDER DER FORMER DETAILHANDELEN

 1. Hovedparten af danske forbrugere interesserer sig for priser

  = Value-for-money bør være afgørende for produktvalg og prispolitik

  = PRODUKTIVITET

 2. Hovedparten af alle indkøb besluttes i butikken

  = Promotion, events, displays og skiltning skal friste til køb

  = BUTIKKEN

 3. Hovedparten af forbrugerne forlader butikken hvis de ikke møder en sælger

  = Besøgende i butikken skal opleve sælgerne som opsøgende og dynamiske

  = SYNLIGGØRELSE

 4. Hovedparten af butikker med kompetente sælgere sælger 50% mere

  = Butikkens sælgere skal være passioneret produktspecialister

  = VIDEN

 5. Hovedparten af danske nethandelsvirksomheder giver underskud

  = Øget butiksaktivitet med flere promotions skaber øget kundetrafik i butikken

  = ÅRET OPDELT I 52 KAMPAGNEUGER

 6. Hovedparten af forbrugerne i Singapore finder nethandel gammeldags

  = Shopping skal være forbundet med mere prestige end køb via en netbutik

  = PRESTIGE

 7. Store amerikanske varehuskæder bruger Amazon som grossist

  = Partnerskab med nethandelsvirksomhed kan udvide vareudvalget

  = PARTNERSKAB

 8. Store varehuskæder åbner mindre butikker i city med online til hovedlager

  = Et mere attraktivt city kræver øget fokus på butiksudstråling og –atmosfære

  = ATMOSFÆRE

 9. Flere nethandelsvirksomheder tester droner til at levere varer til kunder

  = Udfordringen vil være vareudbringning fra butikken hurtigere end netbutik

  = UDBRINGNING

       10.   Automatiserede butikker uden udgangskasser testes

                = Integration af mange forskellige teknologier gør just-walk-out muligt

             = RELATIONER

       11.   Amazon arbejder med flyvende engroslager

                 = Helt ny revolutionerende udnyttelse af fly som engroslager

              = NYSGERRIGHED

       12.   Butikslukninger er alles udfordring i byen

                 = City shopping brandes som shopping destination nr 1

              = SYNERGI

       13.   Hovedparten af danske forbrugere betragter Shopping som største        

                fritidsfornøjelse
               = Shopping som fornøjelse i city forudsætter oplevelsesrige butikker

            = SKATTEJAGT