MIn baggrund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsigt og udsyn – en unik kombination

Siden jeg i 1957 trådte mine barnesko i den gamle købmandsgård har min karriere

udelukkende omhandlet detailhandel i ind- som i udland.

Studier på handelshøjskoler i Aalborg, Aarhus og København, samt i London og Bremen kombineret

med fysisk arbejde i butikker i England, Tyskland og USA har dannet grundlag for den konsulent-

uddannelse, som Danmarks Erhvervsfond gennemførte for brancheorganisationer. I mit tilfælde var

det brancheorganisationen De Samvirkende Købmandsforeninger.

 

Med mere end 57 år i rollen som konsulent og foredragsholder for danske butikskæder,

handelsstands- og centerforeninger, mærkevareproducenter, erhvervsorganisationer,

byer og kommuner har jeg erhvervet en indsigt om netop dansk detailhandel,

der ikke findes noget andet sted.

Man kan roligt hævde, at der er tale om en "skattekiste" af erfaringer.

 

Udsyn er en forudsætning hvis man skal være opdateret omkring udviklingen og

konsekvenserne ved den 4. Industrielle revolution(digitaliseringen), der allerede nu er i fuld gang,

og som vil ændre vort samfund på alle områder – også detailhandelen.

 

Det er et faktum, at vi ser såvel 7Eleven som Walmart og Amazon bringe varer ud

med droner. Robotterne er på vej frem – dels som assistenter i butikkerne,

i hotelreceptionen og som vareudbringer af dagligvarer.

 

Vi finder i dag fuldautomatiske anlæg, hvor robotter laver en færdig burger uden

noget menneske har været involveret.

”Just-walk-out-technology” er betegnelsen for verdens første fuldautomatiske butik,

som Amazon åbnede i november 2016.

 

IBM’s Watson kan gøre advokater, læger og sygeplejersker arbejdsløse i millionvis,

samtidig med at robotterne bringer produktionen hjem fra lavtlønslande.

 

Jeg følger med stor interesse udviklingen af nethandel i Asien, og konstaterer,

at handel via nettet i et land som Singapore i dag betegnes som gammeldags.

 

Indsigt og udsyn er helt afgørende forudsætninger for at kunne udvikle de kreative

løsninger, der giver de ønskede resultater i form af vækst og indtjening.

 

Jeg har gennem årene fået mulighed for at opsamle den indsigt, der er forudsætningen

for at forstå udviklingen, og jeg har i kraft af internationale netværk tilegnet mig det udsyn,

der i 2006  - som den eneste dansker nogensinde  -  bragte mig på talerstolen på verdens

største detailhandelskonference i USA for at perspektivere detailhandelens udvikling i Europa.

 

DETAILHANDELENS VINDERE udkom i bogudgave i 2009 og har siden været mit bannermærke.

 

I 1997 etablerede jeg Detailhandels Promotion

I 1993 etablerede jeg det internationale netværk The Ebeltoft Group

I 2007 etablerede jeg Retail Institute Scandinavia

 

 

Jeg fik den ære, at blive optaget i Kraks Blå Bog i 2009.