Products and services

  

 

 

Konsulent

Indsigt og udsyn danner her baggrunden for det konsulentarbejde, der er målrettet at skabe vækst indenfor salg, indtjening, markedsandele, kundebegejstring, medarbejder engagement og leverandør tilfredshed.

Retail Innovation er navnet på det koncept, der har tilbud til såvel enkeltstående butikker, som kæder, butikscentre, city- og handelsstandsforeninger – og mærkevareproducenter.

 

Foredrag

Indsigt og udsyn er nøgleord i de foredrag, som jeg gennemfører overalt i Danmark, og som med afsæt i den aktuelle situation perspektiverer branchen og virksomhedens udfordringer i morgen.

 

 

               60 år med dansk detailhandel 

         Danmarks største ”skattekiste” af erfaringer 

          

·      50erne med brugsforeninger og købmænd

·      60erne med selvbetjening, supermarkeder og Føtex - gågader - centre

·      70erne med lavprisvarehuse og discount - Dansk Supermarked - Bestseller - Jysk

·      80erne med power-retail og power centre - Aalborg Center Syd - Tilst

·      90erne Gågade- og cityforeninger

·      00erne citycentre Friis, Ålborg - Bruuns Galleri, Aarhus - Broen Vejle

·      Retainment - detailhandel som del af underholdningsindustrien

·      2007 Finanskrise - Fra forbrug til opsparing

·      2010 Nethandelens begyndelse - Nemlig.com

·      2020 Covid-19 pandemi - Lukkede butikker - Nethandel eksploderer

·      2022 Rusland - krig - inflation - råvaremangel - fødevarekrise

·      2023 Klimakrise synliggøres - Genbrug i stedet for nyt

·      2023 Israel i krig - utryghed, angst og påpasselighed

·      Fra selvstændige købmænd til fjernstyrede kapitalkæder

·      Fra dynamiske handelsbyer til butiksløse samfund

·      Fra opgivenhed og afmagt til at se nye muligheder

 

 

             Fra landsby til moderne handelsby

 

          "SKAB UDVIKLING OG VÆKST I BYEN - ELLER FÅ BUTIKSDØD"

               SÅDAN SKABER MAN EN POSITIV HOLDNING TIL VÆKST OG UDVIKLING HOS BYENS DETAILLISTER

               SÅLEDES FREMMER MAN DET GODE SAMARBEJDE BLANDT BUTIKKERNE

               SÅDAN GØR MAN BUTIKKERNE BEDRE OG MERE KONKURRENCEDYGTIGE

               SÅDAN GIVER MAN BEDRE TILBUD OG SERVICE END NETHANDELSVIRKSOMHEDERNE

               SÅDAN GØR MAN BUTIKKERNES SÆLGERE MERE SERVICEMINDED

               SÅDAN GØR MAN BYEN MERE ATTRAKTIV SOM HANDELSBY

               SÅDAN UDVIKLER MAN ”IN-STEDER” FOR BYENS UNGDOM

               SÅLEDES GØR MAN AKTIVE SENIORER TIL ”AMBASSADØRER” FOR BYEN

                SÅDAN HJÆLPER MAN BYENS DETAILHANDEL TIL AT SÆLGE DIGITALT

                SÅLEDES TILTRÆKKER MAN FLERE SELVSTÆNDIGE DETAILLISTER

                SÅDAN SKABES DER OVERALT I BYEN EN VÆKSTORIENTERET KULTUR

                SÅDAN KOORDINERES ALLE RESSOURCER OM AT GIVE BYEN ET POSITIVT IMAGE

                SÅDAN BLIVER ALLE KOMMUNENS BORGERE VINDERE

 

 Detailhandelens vindere

 

                                       GET BETTER OR GET BEATEN

                                                       HEADLINES

Hvis du vil vinde må du være bedre end dine konkurrenter hver eneste gang
Forudsætningen for at klare sig i konkurrencen er evnen til at tænke positivt
Robotter, droner og algoritmer er en del af virkeligheden, men det er ”ugens tilbud” også
Indkøbsadfærden i 2019 er den samme som i 1950 blot med flere valgmuligheder
Consumer buyinghabits studyviser butikkens muligheder for at skabe mersalg
En løbende proces for at promote produkter eksklusivt i særlig grad nye produkter.
Detailhandelens vindere i det 20.århundrede har givet os ideerne til at opnå succes i dag
De gamle købmandsmæssige værdier er stadigvæk værd at beskæftige sig med
Det er de ”magiske øjeblikke” i butikken, der skaber mersalg og glade kunder
Det er butikker der giver følelsen af en ”skattejagt”, der vinder kunderne
Når nethandelen stagnerer i 2022 er det fordi forbrugerne finder det kedeligt og gammeldags
Det er butikkens medarbejdere der skal skabe tillid og loyalitet
Det er engagementet i gaden og byens trivsel, der giver de fleste salgsmuligheder.
Det er shopping oplevelserne i midtbyen der giver byen dens ”puls”.
Det er salget der atter skal  gøres til den vigtigste funktion i butikken
Det er butikkens opgave at give løsninger på behov som kunderne endnu ikke ved de har
Det er kædernes store udfordring, at bekæmpe ”sløvheds-kulturen” i butikkerne
Det gælder for alle butikker om at sende de glade kunder videre til byens øvrige butikker
Det gælder om at fokusere på Nu’et, og se bort fra spekulationer om hvad fremtiden bringer
Det gode købmandskab har hver dag ambitioner om at skabe vækst

 

Advisory board

Deltager som rådgiver for løsning af specifikke opgaver i virksomheden, og tilfører såvel indsigt som udsyn, når det gælder løsning af de aktuelle problemstillinger.

 

 

Bestyrelsesmedlem

Har erfaring med bestyrelsesarbejde – dels som formand for bestyrelsen og dels som menigt medlem af bestyrelsen.