News

 

 

 

News

Personlige kommentarer til aktuelle begivenheder

 

 

19.01.2021

 

Efter Corona bliver der atter fest i byen

Denne kronik tager udgangspunkt i andre holdninger end de, min gode ven fremtidsforsker Jesper Bo Jensen fremførte i JP den 5. januar, hvori han mere eller mindre lukkede de fysiske butikker og sagde farvel til bymidterne som et eldorado af shoppingoplevelser.

 

 

Jeg  tror detailhandelen også efter Corona vil være ”byens puls”.

Jeg tror hovedparten af den danske befolkning med stigende styrke ser frem mod den dag, hvor vi ikke længere skal frygte at bevæge os omkring i byen – eller i butikkerne.

Den dag, hvor det sker, vil vi alle gå fest- og shopping-amok.

Den dag dag, hvornår den end indtræffer – Påsken – Pinsen, Sankt Hans aften eller Efterårsferien 2021, vil vi smide alle forbehold, og bestorme butikkerne, cafeerne og restauranterne.

Den dag, gælder det om, at være klar til at tage imod de glade og forventningsfulde kunder.

Den dag skal butikkerne være klar med smil, glæde og nærvær.

Den dag kommer, når vi ikke gider restriktionerne mere, og vaccinationerne har vist sin værdi.

Den dag vil væksten stoppe for nethandel, og 80 – 90% af nethandelens nye kunder fra 2020 vil atter gå tilbage til de fysiske butikker.

 

Jeg har ikke samme sortsyn om dansk detailhandel og bymidter, som det Jesper Bo Jensen giver udtryk for i sin kronik. Jeg tror tværtimod, at de fysiske butikker vil opleve en ny stor periode med vækst. Først og fremmest fordi flere end 80% af forbrugerne foretrækker at handle i de fysiske butikker fremfor at handle på nettet. Når man alligevel i 2020 har handlet på nettet skyldes det frygten for at blive smittet, samt Statsministerens formaninger om at blive hjemme og handle på nettet.

 

Jeg er mere enig med den amerikanske epidemiolog og professor dr. Nicholas Christakis fra Yale University, der i sin bog: The profound end ending impact og Coronavirus on the way we live, drager sammenligninger med både den spanske syge i 1918 og tilsvarende afslutningen på Første Verdenskrig, hvor befolkningerne bagefter overalt ændrede adfærd til en mere løssluppen livsstil med fest og farver.

Jeg tror også den danske befolkning vil gøre brug af sin genvundne frihed til at søge mod bymidten, og nyde samværet med ligesindede.

Jeg tror fremtiden efter Corona bliver lys og positiv for detailhandelen.

 

Det er da rigtigt, at der er flere mennesker, der i fremtiden vil arbejde fra hjemmet, men det betyder ikke, at byerne affolkes og man ikke vil handle i de fysiske butikker.

Det er også rigtigt, at der er mange unge familier, der søger ud i mindre bysamfund, men der er endnu flere, der søger ind mod storbyen.

Det er rigtigt, at Corona har medført øget fokus på nærområdet, men det betyder ikke, at man fravælger de fysiske butikker.

 

93% af den danske befolkning interesserer sig for prisen, og detailhandelen – dagligvarer som udvalgsvarer – gennemfører hver uge store salgskampagner med masser af de produkter, som forbrugerne gerne vil købe, og til priser, som man finder er fordelagtige. Når det gælder kampagner som Black Friday og Udsalg vil forbrugere i stort antal atter flokkes i butikkerne, og der vil hver eneste gang blive trængsel i gaderne og i bymidtens cafeer og restauranter.

 

Det kan godt være, at tiden efter Corona har ændret mangt og meget, men lysten til at gøre en ”god handel” går næppe af mode, og derfor vil de fysiske butikker også i fremtiden være i stand til at tiltrække mange kunder, og dermed skabe liv i bymidten.

 

Det er da rigtigt, at man i dag lukker gamle og nedslidte butikscentre og stormagasiner i USA. Samtidig med at man i Asien hver eneste uge åbner nye butikscentre, der på ingen måde har lighed med de butikscentre vi så i USA i 1970erne - og de, som man lukker i dag.

 

Det er rigtigt, at man i Asien kan finde butikker, der benytter sig af robotter til at give servicemeddelelser til kunderne. Det er også rigtigt, at man kan finde såvel restauranter som hoteller, hvor man har robotter til at udføre rutinearbejde.
Men generelt gælder det for de asiatiske storbyer at de nye butikscentre er et eldorado for oplevelser af enhver art. 

Shopping i Asien er ”livet”, og det at handle på nettet er håbløst gammeldags. Man skal i de nye oplevelsescentre for at mødes med familie og venner, og sammen opleve restauranter, cafeer, biografer, teatre, museer, grønne parker, indendørs vandfald, minigolf, tennis- og løbebaner, balletforestillinger, kunstudstillinger, foredrag - og se den nye mode – samt shoppe. Alt hvad hjertet kan begære. 

Udviklingen i Asien og i USA påvirker de kapitalinteresser i Europa, der ejer butikscentre, og det betyder, at de europæiske centerinvestorer ikke ønsker at gennemleve samme udvikling som i USA, men derimod lade sig inspirere af det, der sker i Asien, hvor man investere mere i at skabe oplevelser i centrene for derved at gøre centrene mere attraktive for såvel forbrugere som detaillister. 

Udviklingen i centrene vil også have en afsmittende effekt på bymidter og renovering af samme.

Det gælder i Asien som i Danmark.

 

Allerede før Corona var detailhandelen i centre og bymidter i fuld gang med, at udvikle nye tiltag for at gøre det endnu mere attraktivt, at søge ind mod bymidten for at opleve og shoppe.

 

Jeg er fuldt og fast overbevist om, at detailhandelen vil fortsat være ”byens puls”, og det vil derfor også være de fysiske butikker, der er garanter for, at forbrugerne søger ind mod bymidten.

Det synlige bevis herfor kommer den dag, hvor Corona accepteres som en virus vi lærer at leve med i en verden fuld af nye og spændende oplevelser.

 

Efter Corona bliver der atter fest i byen.

 

 

 

 

02.11.2020

 

På den anden side af Corona venter væksten

På kort sigt vil såvel Corona som Amazon kunne volde store og uoprettelige skader på danske butikker – og bymidter. Den store udfordring vil derfor være at overleve de aktuelle udfordringer, således man er klar til at udnytte de nye muligheder, der opstår, når vi er kommet på den anden side af Corona.

Corona-pandemien og alle de mange restriktioner bliver med stor sandsynlighed efterfulgt af en periode med større loyalitet og et stærkere tilhørsforhold til de lokale butikker – en tendens som vi har set med voksende styrke i det seneste års tid. Efter Corona vil denne udvikling slå igennem med fuld kraft, og resultatet vil blive et fald i omsætningen  for nethandelsvirksomhederne – Amazon inklusive, idet byens borgere atter vil samles om byens butikker, cafeer og restauranter m.m.

Her ved årets udgang er hovedparten af danske byer konfronteret af den største udfordring nogensinde. Masser af tomme butikslokaler og udsigten til lancering af Amazon med sit Prime koncept er den værst tænkelige cocktail for bymidten.
Selv vore største byer som København og Århus er ligeså hårdt ramt af butikslukninger som alle andre byer i Danmark. 

For mange af byens borgere er det en selvfølge, at de lukkede butikker snart genåbner eventuelt med andre produkter end de, der lukkede. Men hvad nu hvis det ikke sker? Hvad nu hvis de lokale politikere vælger at tillade udlejning til andre formål i troen på, at fremtidens detailhandel vil betyde færre butikker end tidligere? Hvad nu hvis ingen tager initiativ til at gøre noget? 

Corona og Amazon udfordrer hele det danske samfund i langt større grad end man umiddelbart forestiller sig. Det er derfor af største vigtighed, at de lokale politikere erkender deres ansvar og sætter alle ressourcer ind på at bevare byens butikker.

Det er nu man skal sætte alle kræfter ind på at standse blødningerne.

På kort sig gælder det overlevelse for byens detailhandel, servicevirksomheder og ugeavis

Detaillisterne er ikke selv i stand til at løse den aktuelle udfordring, hvorfor  borgmester og byråd må engagere sig. 

Da bymidten udgør byens ”puls”, er den nuværende situation en aktuel udfordring for hele byen og ikke kun et problem, der vedrører detaillisterne. Derfor må de lokale politikere iføre sig førertrøjen og kalde til samling af alle byens butikker, cafeer og restauranter – store som små, privatejede som kapitalkædebutikker. Samt naturligvis udlejerne af erhvervsejendomme, byens ejendomsmæglere og byens banker.

Den handelsmæssige udvikling i bymidten er i dag en udfordring for de politikere, der er valgt til at varetage borgernes interesser på bedste måde, og derfor er detailhandelens udfordringer pludselig blevet en politisk udfordring af største betydning. I takt med at butikker lukker bliver der færre annoncer i de lokale aviser, og risikoen for en lukning af disse er sandsynlig. Butikslukningerne i bymidten vil have store konsekvenser for borgernes livskvalitet, og for nogle vil det blive aktuelt at flytte fra byen.

Det er derfor, der nu skal tænkes og handles ud fra en helt ny situation, og det er derfor af største vigtighed, at detaillister, restauranter og cafeejere forstår betydningen af, at indgå i et større og anderledes samarbejde end på noget tidligere tidspunkt.
Det er ikke længere tilstrækkeligt kun at betale sit kontingent til Cityforeningen eller Handelsstandsforeningen. Hver eneste butik, cafe og restaurant skal fremstå som noget unikt. Det drejer sig om produktudbud, indretning, faglig kompetence, samt sidst men ikke mindst evnen til at skabe en atmosfære, der gør et besøg i butikken til en særlig oplevelse. 

Flertallet af byens butikker er ejet af kapitalkæder, hvilket erfaringsmæssigt betyder et mindre engagement i gadens og byens aktiviteter. Her er det vigtigt, at byens politiske ledelse melder klart ud: Alle – uanset ejerskab – skal yde sit bidrag til en ny vækst strategi. 

Den afgørende ændring i borgernes købsadfærd kommer den dag, hvor borgmesteren og det samlede byråd opfordrer byens borgere til at handle i byens butikker for derved at kunne fastholde en levende og dynamisk by til glæde for alle.

På lang sigt – efter Corona – venter nye vækstmuligheder

Corona-pandemien har betydet, at borgerne er rykket tættere sammen, og indset værdien af det lokale sammenhold. Som forbrugere er vi alle blevet mere opmærksomme på de negative konsekvenser ved butikslukninger i byen, og derfor er vi også indstillet på, at handle i de fysiske butikker fremfor nethandelsbutikker, der ingen relationer har til byen – eller til Danmark.

Det er nu  - efter Corona -  de nye muligheder skal omsættes til fremgang og vækst i byens butikker.

Et besøg i bymidten skal være en underholdende og positiv oplevelse.
Bymidten skal være mere og andet end Strøget. Det er vigtigt, at hver eneste sidegade har sin egen identitet, og gennemfører sine egne aktiviteter. Jo flere forskellige aktiviteter i midtbyen – jo bedre. 

Det betyder, at den enkelte butik skal kunne matche nethandelsvirksomhederne på alt andet end udvalgets størrelse. Et fornyet samarbejde blandt alle byens erhvervsinteresser kan føre til samarbejde med en international nethandelsplatform, hvorved det samlede vareudbud fra byens butikker vil tilfredsstille 80% af de forbrugere, der i Corona-tiden har været nødsaget til at handle på nettet.

Vigtigst af alt er det, at den enkelte butik genvinder forbrugernes tillid og loyalitet i kraft af en service- og salgskultur, der skal give hver eneste kunde en oplevelse udover det sædvanlige.

Efter Corona venter der nye vækstmuligheder for alle de, der evner at synliggøre det gode købmandskab med ”rigtige produkter” – ”rigtige priser” – salgskompetence, smil og begejstring

 

 

 

 

04.09.2020

 

 

Dansk detailhandel – et øjebliksbillede

 

             MULIGHEDER OG TRUSLER

 

DEN STORE GENSTART

I januar 2020 - en upåagtet virus i Kina. I dag en Coronapandemi, der skaber fundamentale ændringer overalt i verden – også for dansk detailhandel.

”Den store genstart” er temaet for World Economic Forum årsmøde i Januar i Davos.

Med henvisning til finanskrisen i 2009 og den nuværende Coronapandemi er læren den, at der i langt højere grad er behov for et globalt samarbejde, når store økonomiske- eller sundheds-mæssige katastrofer vælter ind over os.

Danmark er på alle samfundsmæssige områder afhængig af det, der sker i verden omkring os, og derfor vil budskabet fra Davos også være af interesse for danske erhvervsvirksomheder.

 

Forventningerne til den økonomiske vækst i Danmark i 2020/21 er under nulpunktet, og den af regeringen forelagte Finanslov fortæller helt tydeligt, at dansk erhvervsliv – og borgere – må indstille sig på nogle år med stigende afgifter og skatter, samt en stigende arbejdsløshed.

Med andre ord – en usikker fremtid.

Forventede forbruger reaktioner:

·      Fra køb til opsparing

·      Fra behovskøb til tilbudskøb

·      Fra køb-nyt til genbrug

·      Fra gennemsnit til polarisering: Laveste pris contra bedste show

Mere end nogensinde før er der behov for, at gøre butikskoncepterne så skarpe som overhovedet muligt for derved at opnå en mere attraktiv position hos forbrugerne.

 

DANSK DETAILHANDEL – EN SYG PATIENT

I Jyllands Posten kan man læse, at forretningsrådgiver Jacob Johansen mener, at dansk detailhandel er en syg patient. Udgangspunktet er en rapport fra Institut for Fremtidsforskning, der fortæller, at dansk detailhandel vil ændre sig fundamentalt i 2030, og Jacob Johansen mener derfor, at dansk detailhandel helt grundlæggende skal gennemtænke sig selv nu fremfor at vente til 2030.

Uanset med hvilke ord man vil betegne dansk detailhandel er det et faktum, at de fysiske butikker er udfordret i en ekstrem grad, hvilket kalder på helt nye initiativer, og af samme grund ser vi i dag store moderniseringsprojekter hos de allerfleste butikskæder.

De butikskæder, som vi fremover vil kåre som vinderne, er alle karakteriseret ved at de arbejder med planer for vækst – og øget lønsomhed.

Detaillist reaktioner:

·      Fokus på omkostningsreduktioner

·      Fokus på priskonkurrencen

·      Fokus på oplevelser i butikken

·      Fokus på service i verdensklasse

·      Fokus på vækst med nye, større moderne butikker

 

AMAZON TORDNER FREM OG KØRER DE FLESTE OVER

Amazon på vej med officiel lancering i Sverige.

Alex Oates, der er Amazons chef for Europa udtaler: ”Amazon har været kendt af svenske forbrugere og virksomheder via vore forskellige europæiske websites i flere år. Næste skridt bliver at introducere et komplet detailhandelstilbud i Sverige, og det er det vi planlægger at gøre nu”.

Amazon forventes også at lancere sine tilbud for de danske forbrugere, hvor især Amazon Prime imødeses med stor interesse.

Forventede reaktioner hos danske detaillister

·      Mange nuværende danske internethandlere vil flytte deres køb til Amazon

·      Mindre danske webshops vil lukke

·      Den dag Amazon tilbyder dagligvarer vil det primært gå ud over Nemlig.com

·      Nogle danske producenter vil lade sine produkter sælge via Amazon

·      Danske detaillister vil bekæmpe Amazon med bedre butikker og mere service

·      Amazon forventes ikke at få den store indflydelse på de fysiske butikker

 

 

DANSKE BYMIDTER ER UNDER DET STØRSTE PRES NOGENSINDE

Aldrig før har vi i Danmarks største byer – København og Århus – set så mange tomme butikslokaler i midtbyen som tilfældet er i dag.

Strøget i København befinder sig i en stor krise. Samme situation gør sig gældende i Århus,

Udviklingen får dels konsekvenser for den samlede detailhandel – og dels for udlejerne af de dyre strøgejendomme.

Coronapandemien har skabt en ny trend med hjemmearbejdspladser, hvilket forventes at holde i flere år. Konsekvensen heraf betyder mindre pres på boliger i midtbyen, og færre mennesker i butikkerne.

Regeringen er nu gået ind i problemet omkring de hensygnende bymidter, og svaret er blevet et forslag om at oprette et partnerskab mellem Erhvervsministeriet, Kommunernes Landsforening og en række interesseorganisationer med det formål, at udvikle en værktøjskasse, der skal hjælpe bymidterne

Den vigtigste indsats kommer imidlertid fra lokale iværksættere og investorer samt de lokale politikere.

Analyse:

·      Chanel forventer det varer 2 år inden man er på samme niveau som i 2019

·      Forbrugerne er gået fra storby-shopping til indkøb i nærområde

·      Ejendomsudlejerne må tilbyde omsætningsbestemt husleje

·      Lokal-politikere må engagere sig i bymidtens overlevelse

·      Statens ”værktøjskasse” er mere politisk spin end virkelig ideudvikling

·      Nye alliancer skal udvikles i byen for at skabe en helhed

 

BUTIKKENS REVIVAL

Corona-lukningerne og den efterfølgende forbrugerreaktion har skabt store – og for nogle uløselige problemer – for specialdetailhandelen.

Nethandelen har haft stor stigning grundet Corona, og det modsvar, som specialbutikkerne og bymidten skal komme med, kan udtrykkes med et enkelt ord: Forførelse.

Bymidten og dens mangfoldige udbud af specialbutikker, varehuse, cafeer og restauranter skal forføre de besøgende på en sådan måde, at man får en god oplevelse.

Butikkerne skal i særdelehed tage begrebet forførelse til sig, og erkende, at et godt show er forudsætningen for at gøre kunderne glade.

Butikkens revival skal tage udgangspunkt i det faktum, at glade kunder altid kommer igen til de butikker, hvor salgsglæden er størst – dvs. der hvor medarbejderne er entusiastiske.

 

Butikkens revival er opbygget omkring 36 forskellige faktorer, der overordnet kan sammenfattes i følgende kategorier:

·      Kulturen skal være salgs- og vinderorienteret

·      Målene skal være vækst på seks nøglefaktorer

·      Oplevelserne skal omfatte alle detaljer i butikken

·      Forførelsen kommer fra mennesker, der kan li’ at sælge og optræde

·      Købmandskabets værdier anno 1870 gælder også i dag

 

KAMPEN OM DAGLIGVAREKUNDERNE

Salling er Danmarks største detaillist, og dermed også den førende dagligvaredistributør.

Salling har større indtjening end Coop og Dagrofa tilsammen.

Salling investerer kraftigt i såvel fysiske butikker som internethandel

Salling  introducerer ny private-label serie – i alt 6000 varer - under navnet Salling

Salling præsenterer rekord-resultat i 2020

Coop vil med stor sandsynlighed præsentere et mindre overskud

Coop er en politisk organisation, der har vanskeligt ved også agere kommercielt.

Coop er på vej til at lukke discountkæden Fakta for at lave en kæde Coop 365

Coop tilbyde nye abonnementsløsning – Coop Prime

Coop skal med ny top-ledelse fokusere mere på omkostningsbesparelser og butiksdrift

Rema planlægger åbningen af nye discountbutikker

Lidl planlægger åbningen af nye discountbutikker

Aldi planlægger åbningen af nye discountbutikker – og modernisering af gamle.

Dagrofa satser på Meny, Spar og Din Købmand

 

Hvem vinder kampen om dagligvarekunderne?

Salling har med sine tre meget entydige og skarpe koncepter et fast greb om kunderne, og evner at udvikle forretningen i takt med de markedsmæssige ændringer.

Salling præsenterer i 2020 et rekord resultat, og har dermed de nødvendige økonomiske ressourcer til at fortsætte udbygningen af såvel de fysiske butikker som de nye digitale tilbud.

 

Coop befinder sig i skrivende stund i en ledelsesmæssige ”krise” i og med at man har fyret sin top-direktør uden at have en erstatning. Samtidig bebuder man et strategi skifte fra  vild ekspansion til forsigtighed, omkostningsbevidst og total fokus på lønsomhed.

Samtidig hermed lancerer Coop en ny discountkæde og et nyt tilbud – Coop Prime – et koncept, hvor kunderne forud indbetaler et beløb, som man herefter bruger i løbet af måneden – en abonnementløsning.

Coop har ikke de økonomiske ressourcer og kommeercielle handlekraft til at modstå en øget konkurrence, som den, der netop nu er på vej i dagligvarehandelen.

 

Dagrofa har efter mange års turbulens fået udviklet Meny til at være et stærkt supermarkeds-koncept. Der kan – i begrænset omfang - forventes nye Meny supermarkeder på steder, hvor man ikke i dag er repræsenteret.

Spar kæden er traditionelt mindre butiksenheder. Også her lyder budskabet, at man vil ekspandere på markedet via butiksmodernisering – og indførelse af franchisemodel.

Min købmand er kolonialbutikken, der dækker nærheds-behov. På samme måde som i de øvrige Dagrofa kæder tales der også her om en styrkelse af kæden.

Dagrofa sikrer sig kapital til etablering af nye butikker eller modernisering af bestående via Købmændenes Finansierings Institut (KFI), der ligeledes sammen med Norgesgruppen ejer Dagrofa.

 

Reitan med Rema 1000 og 7Eleven er dels klar til at åbne flere Rema 1000 dagligvarebutikker, og dels 7Eleven er i færd med at teste et nyt cafekoncept.

 

Det gælder for både Lidl og Aldi, at de begge vil åbne nye butikker. For Aldi specielt er udfordringen også, at konvertere gamle og mindre butikker til nye og større enheder.

 

Nemlig.com anslås i 2019 at have en omsætning svarende til 1 milliard. Grundet Corona er der sket en væsentlig omsætningsøgning. Det forventes imidlertid ikke, at Nemlig.com kan fastholde de mange nye ”Corona-kunder”, hvorfor omsætningen i 2022 er anslået til en markedsandel svarende til 1.4%

 

Salling vurderes -  uden tvivl -  at blive den suveræne vinder i kampen om de danske dagligvarekunder – såvel hvad angår de fysiske butikker som den omsætning, der vil blive kanaliseret via nethandel.

 

Hvorledes vil dagligvarehandelen udvikle sig 2020 – 2022?

 

Aktør                                                                            2020                                  2022

Salling                                                                           34.7%                                35.0%

Coop                                                                              33.4%                                32.0%

Reitan                                                                            13.5%                                13.7%

Dagrofa                                                                         10.1%                                  9.5%

Lidl                                                                                   3.2%                                 3.4%

Aldi                                                                                   3.2%                                 3.3%

Løvbjerg                                                                           0.9%                                 0.9%

ABC                                                                                   0.9%                                 1.0%

 

Nemlig.com                                                                                                                1.2%

_______________________________________________________________________________________________

Copyright: Detailhandels Promotion estimat 2022

Kilde. Dansk Handelsblad 2020-markedsandele

 

MULIGHEDER OG TRUSLER

I en foranderlig verden er der såvel muligheder som trusler.

For de fysiske butikker er truslerne at finde i 1) ændrede forbrugsvaner, 2)øget nethandel og 3)øget priskonkurrence

Mulighederne er enten at sælge til lavere priser end konkurrenterne eller differentiere sig fra øvrige salgssteder ved at byde på 1)anderledes produkter, 2)bedre service og en 3)showpræget atmosfære synliggjort af kompetente og engagerede sælgere.

 

 

BEAT YESTERDAY

Den bedste og mest effektive måde at udnytte mulighederne i markedet er ved at gøre som Sam Walton havde for vane, at sige til alle i ledergruppen på lørdagsmøderne: ”Beat yesterday”.

To ord, der stærkere end noget andet, siger hvad det drejer sig om.

 

Beat yesterday er udtryk for en vækstorienteret kultur, og det er her vi finder forskellen på vinder og tabere i dansk detailhandel.  

 

SALG & SERVICE ER ALTAFGØRENDE

For enhver erhvervsvirksomhed er begrebet lønsomheden altafgørende.

Den eneste måde, der kan skabes bedre lønsomhed er via salget, og derfor er prioritet nummer 1 i detailhandelen, at man skaber den rette atmosfære omkring produkterne. Butikkens medarbejdere spiller en hovedrolle, og der hvor engagementet – i kunderne og i produkterne – er størst, er butikkens omsætning og indtjening størst.

Service er indeholdt i det engagement, som butikkens medarbejdere udviser, og vil du vide mere om hvordan Toyota gjorde det, så læs på News.

                                                                                                   

 

 

28.08.2020

 

Når butikkerne lider mister byen sin puls

 

Tomme butikslokaler er ikke længere et særsyn i Danmarks største byer som København og Aarhus. Hotellerne i de store byer står halvtomme. Det samme forhold gør sig gældende for mange af restauranterne, for ikke at nævne de store koncertsteder.

Turisterne, der normalt fylder godt op på hotellerne og som er  flittige shopper i byens butikker, er borte.

Hvornår vender udviklingen?

Hvornår vender optimismen tilbage?

Hvornår får midtbyen atter sin stærke ”puls” tilbage?

 

Spørger man Chanel – et af verdens mest kendte luksusmærker – går der cirka to år før man atter er på samme niveau som før Corona.

For mange af de store hoteller kan der godt gå længere tid før de store konferencer atter vil sikre fulde huse.

2020 ender med at blive et helt andet år end forventet, og dermed også et år, hvor der skal tages helt nye initiativer.

 

Tomme butikker er altid en naturlig del af ændringerne i samfundet, men aldrig tidligere har vi oplevet det som nu, hvor Corona-pandemien sender chockbølger gennem hele samfundet.

Retfærdigvis skal det siges, at butikslukninger ikke kun kan tilskrives Corona. Der er en række andre forhold, der også er afgørende for den situation, som præger dansk detailhandel netop nu.

 

·      Forbrugerne er gået fra forbrug til opsparing

Man er afventende og vil sikre sig til dårlige tider

·      Forbrugerne er gået fra køb nyt til køb brugt

Det er blevet ”in” at handle i genbrugsbutikker

·      Forbrugerne er gået fra convenience til tilbudsjagt

Man samler sine indkøb hos de butikker, der i øjeblikket har de laveste priser

·      Forbrugerne er gået fra køb i fysiske butikker til køb på nettet

Mange er usikre og bange for at gå i butikkerne, og vælger derfor at handle på nettet

·      Forbrugerne er gået fra storby-shopping til indkøb i nærområde

Mange undgår de større byområder, og handler i stedet lokalt

·      Detaillisterne er gået fra privat ejerskab til kapitalejede kæder

Færre selvstændige detaillister i byen medfører et mindre lokalt engagement

·      Detaillisterne er gået fra lokalt købmandskab til centraliseret data-styring

Butikkernes vareudvalg er logistik-styret snarere end lokalbefolkningens ønsker

·      Bymidtens butikker er gået fra engagerede sælgere til vareopfyldere

De kompetente sælgere er afløst af  medarbejdere hvis eneste pligt er tilstedeværelse

 

Når butikkerne lider, og vi ser tomme butikslokaler, mister byen langsomt sin puls, og den negative spiral fortsætter i et stadigt højere og højere tempo, hvis der ikke gøres modstand.

Alle gode kræfter bør derfor sættes ind på at vende udviklingen – Corona-pandemi eller ej.

Der skal tænkes helt nye tanker. Der skal tages nye initiativer for at genoplive bymidten og dens butikker.

 

 

Midtbyens revival

Når detailhandelen ikke kan skabe vækst, går det udover hele byen.

Midtbyen er byens centrum, og området skal opleves som et stort shopping område på samme måde som man ved ankomsten til Disney World oplever et underholdnings område. Der skal være fest og stemning på hvert eneste gadehjørne, og butikkerne og gaderne skal byde på forskellige oplevelser.

Et besøg i byen skal være en god og positiv oplevelse, der giver lyst til gentagelse.

 

Kommunen skal sørge for tilgængelighed til bymidten.

Der skal være tilstrækkeligt med billige parkeringspladser så tæt på bymidten som muligt.

I visse tilfælde bør man overveje at omdanne hensygnende gågader til sivegader med biltrafik og brede fortove, der giver mulighed for udeservering.

 

Detaillisterne skal indrette deres butikker som var det en scene, hvor medarbejderne er de skuespillere, der skal sørge for at give alle besøgende en god oplevelse i form af et professionelt show.

Detaillisterne skal tilbyde de ”rigtige” produkter til de ”rigtige” priser, og kunderne skal mødes af begejstrede sælgere med høj faglig kompetence.

Detaillisterne skal løbende gennemføre promotion i samarbejde med kendte mærkevare-leverandører.

Detaillisterne skal individuelt – og samlet – være i stand til at tilbyde forbrugerne køb via nettet og levering på adressen.

 

En afgørende faktor for genskabelsen af byens puls, er den rolle som ejendomsbesidderne og projektudviklerne har. Her bør man overveje, at ændre grundlaget for husleje til at være omsætningsbestemt, således butikken til enhver tid betaler en lejeafgift, der er justeret til den aktuelle omsætning – hverken mere eller mindre.

 

Når butikkerne lider mister byen sin puls, og på længere sigt mister byen sin attraktivitet, og det giver byens borgere en dårligere livskvalitet.

 

Hvornår og hvordan får midtbyen sin stærke ”puls” tilbage?

Nye butikker med det rette kapitalgrundlag søger derhen, hvor vækstmulighederne opleves som gode, og hvor byens politiske ledelse har iført sig førertrøjen, og går i spidsen for at skabe udvikling i byen.

Enhver form for udvikling kræver penge, og investorerne retter altid blikket mod de fremtidige indtjeningsmuligheder.

Byer uden politiske visioner om vækst får vanskeligt ved at gennemføre en genoplivning af bymidten.

 

Bymidtens revival sker den dag, der er private iværksættere, der kan se en god forretning i at investere i byen – og ikke før.

     

 

19.06.2020

 

 

 

Mange strøgbutikker kan øge salget med 

25 – 50% - hvis der er sælgere der vil det

 

Detailhandelsekspert Bruno Christensen mener det er muligt for en stor del af midtbyens specialbutikker at øge salget uden nødvendigvis at skulle investere i andet end bedre salg og service.

Nøgleordet er salgsglæde, der desværre i alt for stor grad er en mangelvare i danske butikker.

 

”Hvis ikke man vidste bedre fristes man til at tro, at danske butikker snart vil lukke til fordel for nethandelsvirksomheder, der vil etablere showroom i stedet for traditionelle butikker, som vi kender det i dag.” udtaler Bruno Christensen.

” Jeg er slet ikke enig i den antagelse, at de fysiske butikker og med dem bymidterne vil forsvinde – tværtimod. Ønsket om socialt samvær og personlige relationer har aldrig været større, og derfor tror jeg, at de detaillister, der evner at begejstre kunderne, også vil være de, der tegner fremtiden, og gør handel på nettet til en ubetydelighed”, siger Bruno Christensen.

 

Bruno Christensens vurdering er den, at alt for mange af byens butikker i dag er bemandet med personer, der hverken har ansvar, indsigt eller motivation for at engagere sig i at sælge. Resultatet er en dårlig oplevelse for de besøgende, og i værste fald forlader de butikken uden at have købt noget.

I modsætning hertil er de butikker, hvor medarbejderne er passionerede sælgere og har viljen og evnerne til at sælge og servicere. I disse butikker er salget 25 – 50% højere end i den førstnævnte kategori

 

”Ud af 100 besøgende i butikken har de 85 ikke besluttet sig for om de vil købe noget. De går ind i butikken af nysgerrighed, og for at lade sig inspirere. I de butikker, hvor de møder den venlige, glade og engagerede sælger, bliver resultatet et køb, og kunderne vil i de fleste tilfælde forlade butikken glade og tilfredse med ønsket om at komme tilbage.

Det modsatte er tilfældet i de butikker, hvor de besøgende ikke bliver kontaktet af en sælger. Her forlader de besøgende – cirka 90% - butikken med en negativ oplevelse.” fortæller Bruno Christensen.

 

” Ændringerne i ejerskabet af  mange danske butikskæder, hvor man er gået fra privat ejerskab til at være en investering for en kapitalfond, har betydet, at hovedparten af danske kædebutikker  har digitalisering og centralisering som de væsentligste nøgleområder i et centralstyret set-up, der ikke levner de lokale butikschefer mulighed for, at udvise et selvstændigt initiativ. Resultatet bliver en ”sløvhedskultur”, hvor det minimale indsats bliver den maksimale præstation”, siger Bruno Christensen

 

De byer, der efter Corona, beslutter sig for gennemførelse af en række aktiviteter med henblik på, at skabe øget aktivitet i byens butikker, risikerer at investere i et projekt, der ikke giver det ønskede udbytte, fordi der er for mange kædebutikker, der ledelsesmæssigt ikke er gearet til at arbejde med en anden kultur end den man har i dag – nemlig centralisering af alt.

 

Vejen til at øge butikkernes salg i byen øges ikke ved hjælp af balloner og musikanter på torvet udtaler Bruno Christensen, men derimod ved at erkende, at begrebet salgsglæde er den store forskel, og det er her vi finder de butikker, der kan øge salget med op til 50% i forhold til gennemsnittet.

 

”Salgsglæde skabes når sælgeren evner at overføre sin glæde og begejstring til kunderne, hvorved disse får den gode oplevelse, og efter købet vil forlade butikken som glade og stolte ambassadører”, siger Bruno Christensen, der her trækker på sin indsigt i og erfaring med dansk detailhandel, der går helt tilbage til 1960erne.

 

I en tid, hvor kunder kan blive en mangelvare, er der god grund til at opruste butikkens salgsindsats, hvilket kun sker ved at erstatte neutrale vareopfyldere med rigtige sælgere.

Passionerede sælgere, der kender butikkens produkter vil øge kundetrafikken i butikken, og samtidig give butikken et større salg, mener Bruno Christensen, der endnu engang understreger vigtigheden af, at sætte salgsglæden øverst på dagsordenen.

 

 

04.06.2019

 

Pressemeddelelse:

DET GODE KØBMANDSKAB

GØR BYEN MERE ATTRAKTIV

 

Bruno Christensen – Danmarks mest erfarne detailhandelsekspert – forudser en opblomstring af handelslivet i byerne, samtidig med at nethandelen vil blive halveret i forhold til i dag. Mandag den 17. Juni er han gæst hos Thy Detail og Netværk Nordvest, der indbyder til foredrag hos EUC i Thisted.

 

Bruno Christensen præsenterer detailhandelen i Thy for en ”20 punkts udviklingsplan”, der har til formål at bringe forbrugerne tilbage til butikkerne.

” Når jeg ser på udviklingen indenfor nethandel i eksempelvis USA eller i Tyskland, kan jeg konstatere, at vi i Danmark er førende på området. Jeg forventer at vi kommer ned på samme niveau som i Tyskland, og det vil betyde en halvering i forhold til i dag”:

 

Bruno Christensen har rådgivet danske detaillister siden 1965, og han er ikke i tvivl om hvad opskriften på vækst og fremgang er i byens butikker.

” 85% af de danske forbrugere foretrækker en aktiv bymidte, hvor man i butikkerne kan se og røre ved de produkter man gerne vil købe. Det betyder, at byens butikker skal være endnu dygtigere end i dag til at præsentere produkterne, og samtidig hermed skal være indstillet på at forkæle sine kunder”.

 

Hvad mener du med at forkæle kunderne?

 

” Det er over 50 år siden vi indførte selvbetjening i vore butikker, men det er fortsat således, at langt over hovedparten af forbrugerne gerne vil betjenes af sælgere, der ved alt om de varer som de sælger, og som er parate til at gå de ekstra skridt for at gøre kunderne glade.

At blive forkælet er følelsen af, at man i butikken vil gøre alt for at hjælpe kunden og for at gøre kunden glad”.

 

Hvordan får man skabt en positiv udvikling i byens butikker?

 

” Det begynder naturligvis i den enkelte butik, hvor man er sig bevidst om, at alle besøgende – uanset om de køber noget eller ej – skal forlade butikken som glade mennesker. Dernæst er det vigtigt, at man som besøgende i byen fornemmer en god stemning i gaden, der forplanter sig til de mennesker, der spadserer i byen.

Alle byens butikker skal være en del af fællesskabet, og kun ved at stå sammen kan man skabe den attraktive bymidte”.

 

Er der fortsat brug for rigtige sælgere i butikkerne?

 

” Det er vigtigere end nogensinde, at byens butikker er bemandet af mennesker, der gerne vil sælge. Vi oplever i dag robotter og droner der bliver anvendt til at bringe varerne ud fra butikkerne, og vi har set de første butikker unde personale. 

Alt skal automatiseres og digitaliseres i en grad, der gør, at vi som mennesker har svært ved at følge med. Men samtidig hermed ser vi også, at behovet for menneskelig kontakt øges, og det er her de dygtige sælgere kommer ind i billedet, idet de bedre end andre evner at skabe den gode kontakt, der gør, at man gerne vender tilbage til butikken igen”.

 

Hvilke konkrete ideer har du med til byens detaillister?

 

” Jeg har lavet en ”20 punkts udviklingsplan”, der dels henvender sig til byens butikker, men i lige så høj grad til politikerne og alle mulige øvrige interessegrupper i byen. 

En dygtig købmand kan på egen hånd udrette meget godt for gaden og byen, men når vi får alle til at arbejde sammen, og derudover aktiverer mange andre interessegrupper i byen, er man i stand til at skabe en unik shopping-oplevelse, og det er hvad mit foredrag handler om”.

                                                      ********************

 

 

09.05.2019

 

Få kunderne tilbage til midtbyens butikker igen

Aflys frygten for Amazon, og fortsæt arbejdet med at gøre butikkerne så spændende, at forbrugerne mister interessen for at handle på nettet.

Nethandelens vækst og konsekvenserne for de fysiske butikker er vildt overdrevet.

 

Nethandel i Danmark har slet ikke en størrelse, der berettiger til de store avisoverskrifter, der fortæller om butikslukninger og butiksdød grundet øget handel på nettet.

Når hele 88% af det samlede danske forbrug sker via de fysiske butikker, er der god grund til at tro, at hovedparten af danske butikker med en bedre indsats end i dag, i løbet af få år vil kunne reducere nethandelen i Danmark til samme størrelse som Tyskland,  hvor kun 5.5% af den samlede detailhandel sker via nettet.

 

Jamen hvad så når Amazon kommer?

Amazon – den store globale nethandelsvirksomhed – har været på det tyske marked siden 1998, og har her en markedsandel svarende til ca 2.7% - altså ikke nogen katastrofe for de fysiske butikker, der i Tyskland markerer sig for hele 94.5% af det samlede forbrug.

I USA – Amazons hjemmebase – har Amazon kun en andel på cirka 3.5% af det samlede forbrug. 91.5% af de amerikanske forbrugere foretager deres indkøb i de fysiske butikker.

 

Amazon bliver næppe heller nogen katastrofe for de danske butikker, der har en solid kundebase af loyale kunder, der uge efter uge aflægger butikken besøg, og som foretrækker shopping oplevelsen i bymidten, hvor cafeer, kulturelle institutioner og butikker er med til at gøre dagen sjovere og festligere.

 

H & M, Tøjeksperten, Debenhams med flere af de store internationale butikskæder klager over mistet salg, og aktieanalytikerne giver uden større forklaring nethandelen skylden herfor.

Top-Toy’s konkurs blev også omtalt som et resultat af stigende nethandel.

Så længe nethandelen kun udgør nogle få procent kan det næppe være forklaringen på de afsætningsmæssige problemer, som nogle af  kæderne og stormagasinerne fortæller om.

Måske svaret i stedet skal findes i mangel på godt købmandskab.

 

Kædernes centralstyrede koncepter fratager butikkens medarbejdere indsigt og indflydelse og dermed også ansvar for hvordan salget udvikler sig i butikken. Resultatet er blevet en ”sløvheds-kultur”, der af forbrugerne opleves som kedsomhed.

På den måde bliver shopping-turen ind til byen en kedelig ”udflugt”.

Det gode købmandskab mangler for at skabe de unikke oplevelser.

 

Udfordringen for mange af midtbyens specialbutikker er derfor et stærkere fokus på såvel kunder som medarbejdere. Sælgerene skal have optimal produktkompetence, og de skal være så engageret i at forkæle og begejstre,  at kunderne med glæde og stolthed fortæller andre om deres oplevelser.

Et besøg i byen skal være en oplevelse, der skaber glæde og begejstring.

 

Den letteste måde, at få kunderne tilbage til butikkerne igen, er ved at gøre dem glade og stolte. Derfor bør samtlige butikker i byen forenes i en kampagne, der sidenhen bliver til en kultur under motto’et: ”Glade kunder – for enhver pris”.

 

Butikkernes vareudbud og priser spiller naturligvis hovedrollen, men det, der gør besøget i butikkerne og i midtbyen til noget særligt, er den atmosfære, der præger de mennesker, der bevæger sig i byrummet. En atmosfære, der udgår fra de gode oplevelser man får i butikkerne og på cafeerne.

 

Det gode købmandskab, der sætter kundernes tilfredshed over alt andet, er fortsat den bedste garant for, at fastholde butikken som forbrugernes foretrukne indkøbssted.

Sådan har det været altid, og meget tyder på, at også i fremtiden vil det gode købmandskab 

med engagerede mennesker vinde over nethandel og robotter.

 

Kunderne vil altid flokkes om de butikker, hvor de gode oplevelser kan ses og opleves.

 

Hjælp kunderne tilbage til butikkerne med mere smil, glæde og begejstring – samt gode parkeringsforhold.

 

                                               ************************

 

 

22.12.2018

 

Er det et ønske fra danskerne, at nethandelen skal have lov til at ødelægge vore butikker og lægge mange danske byer øde?

Hvis ikke må politikere og detaillister udvikle et nyt fællesskab, der giver nyt liv i vore byer

 

Den nylig overståede julehandel viser nye salgsrekorder for handel på nettet. Der er tale om en udvikling, der i de senere år har udvist den samme tendens – nemlig en øget vækst i handel på nettet på bekostning af handelen i de fysiske butikker.

Verdens største nethandelsvirksomhed Amazon har direkte som indirekte påvirket danske medier i 2018 med historier om hvor store, hvor effektive, hvor fantastiske de er, og hvor stor skade de forventer at volde på danske butikker.

 

Fake news – eller en reel trussel?

 

Konsekvensen ved ikke at tage truslen alvorlig kan for mange danske butikker vise sig at blive katastrofal. Ikke blot vil vi risikere mange butikslukninger, men vi vil også opleve, at mange af dagens velfungerende handelsbyer ikke længere kan imødekomme borgernes ønsker, og de pågældende byer vil blive oplevet som mindre attraktive som bopæl.

 

Vi må stille os selv spørgsmålet, om vi ønsker et liv som Amazon’s algoritme-styrede dukker, eller om vi vil gøre oprør medens vi endnu kan.

Der er for mig ingen tvivl om, at de fysiske butikker kan vinde over nethandelen. Der er heller ingen tvivl om, at danske byer kan udvikles med shopping oplevelser, der overrasker og inspirerer og gør byens borgere stolte af deres by.

 

Forudsætningen for, at udviklingen i 2019 bliver positiv for dansk detailhandel , er derfor et forpligtende lokalt engagement af såvel politikere som byens detaillister, øvrige erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner – og borgere.

 

Der er behov for at tænke nyt og anderledes.

Der er behov for at gøre den fysiske handel til et spørgsmål om relationer snarere end blot formidling af produkter.

 

2019 bør derfor være året, hvor såvel kommercielle som politiske ildsjæle samler alle gode kræfter i byen om et stærkt nyt fællesskab, der styrker de fysiske butikker på bekostning af de internationale nethandelsvirksomheder og deres algoritme-styrede robotter.

 

Der er i 2019 et behov for at genoplive det gode danske købmandskab, og derved tilføre danske byer ny styrke fremfor mere svækkelse.

Lad os forenes i kampen mod at lade nethandelen ødelægge detailhandelen  -  og vore byer.

Lad det være et af de nytårsforsætter vi har til hensigt at gøre noget ved

 

 

 

 27.09.2018

 

POLITIKERNE OG BANKERNE

AFGØR BUTIKSUDVIKLINGEN

 

Forudsætningen for at skabe en dynamisk byudvikling med et varieret butiksudbud til gavn og glæde for alle borgere er en kultur, hvor de lokale politikere bliver bevidste om, at det er deres ansvar at alle engagerer sig i lokalområdets udvikling, og hvor politikerne gør sig umage for, at få alle kommunens detaillister og banker til at tænke og agere lokalt.

 

Udviklingen siden 1960erne er ensidigt gået i retning af, at det afgørende for byen har været at kunne tiltrække de landsdækkende butikskæder. De kommunale politikere har arbejdet ud fra  devisen om, at byens evne til at fungere som handelsby forudsætter et bredt udsnit af butikker fra de landsdækkende kæder.

 

Nu er tiden imidlertid kommet til at gå imod strømmen og fokusere på at udvikle det lokale engagement.

Som moderne mennesker med online adgang 24 timer i døgnet vender vi i stigende grad blikket bagud mod ”de goe gamle dage”, som modtræk mod den teknologistyring, der præger samfundet.

Den globale udvikling og hele den omsiggribende digitalisering gør det umuligt at fastholde de mindre byområder som aktive og dynamiske handelsområder med mindre, at alle byens interessegrupper skaber et fællesskab baseret på et lokalt engagement.

Politikerne må – den teknologiske udvikling til trods - genskabe attraktive bymiljøer, der er domineret af selvstændige detaillister og iværksættere.

 

De lokale politikere er den afgørende faktor i udviklingen frem mod en kultur, der sætter det lokale engagement over alt andet.

De lokale politikere må forstå, at de bør afkræve hver eneste detailhandelsvirksomhed det optimale lokale engagement – uanset om der er tale om en butik tilhørende en landsdækkende kæde eller der er tale om en selvstændig detaillist.

Alle i byen skal fremme de lokale tiltag.

 

De byer, der evner at skabe en dynamisk og fremadrettet byudvikling, har bedre end deres nabobyer formået at tiltrække og fastholde en majoritet af selvstændige detaillister i byen.

 

Flere selvstændige detaillister vil hjælpe byen til en dynamisk udvikling.

Flere selvstændige detaillister vil hjælpe med at forbedre byens image.

Flere selvstændige detaillister vil give byens detailhandel et særpræg.

Flere selvstændige detaillister vil tilbyde et differentieret butiksudbud.

Flere selvstændige detaillister vil engagere sig i at udvikle en shopping atmosfære.

Flere selvstændige detaillister vil medvirke til at udvikle et højere serviceniveau.

Flere selvstændige detaillister vil gøre det samlede vareudbud  lokalpræget.

Flere selvstændige detaillister vil engagere sig i byens aktiviteter.

Flere selvstændige detaillister vil yde økonomisk støtte til byens ungdom.

Flere selvstændige detaillister vil betyde større lokal fokus på kulturelle aktiviteter.

Flere selvstændige detaillister vil betyde at byen får et større skattegrundlag.

Flere selvstændige detaillister er forudsætningen for at skabe en vinderkultur i byen.

 

De landsdækkende kædebutikker vil i mange tilfælde være et aktivt for byen, men kun i det omfang de deltager på lige fod med byens øvrige detailhandel.

Der er alt for mange byer, hvor dagligvare discounterne undlader at engagere sig i det lokale byliv på samme måde som de lokale selvstændige detaillister.

 

En anden og særdeles vigtigt faktor er byens banker, der på samme måde som politikerne må tænke og agere lokalt. I praksis betyder det, at bankerne har ansvaret for at tilvejebringe de nødvendige finansielle løsninger for at etablere nye selvstændige iværksættere indenfor alle brancher.

Bankerne skal satse på udvikling af det lokale erhvervsliv – herunder også detailhandel, cafeer og restauranter m.m.

 

Det optimale fællesskab i byen forudsætter at alle involverede engagerer sig i at udvikle og fastholde byen som en attraktiv handelsby.

 

Opfordringen til 75 danske kommuner lyder derfor: Kærer politikere kræv et fuldt lokalt engagement af hver eneste virksomhed, der vil etablere sig og drive forretning i byen, og få byens banker til at forstå, at byens forventninger er, at disse på samme måde lever op til deres ansvar med henblik på at fremme den lokale udvikling.

 

 

 

 

06.08.2018

 

Headlines fra retail bulletin august 2018:

 

BUTIKKENS EGNE KUNDER ER VIRKELIGHEDEN

Den eneste virkelighed detaillisten skal forholde sig til,er butikkens egne kunder, og ikke de teoretiske

"billeder" der bliver skabt med udgangspunkt i storbymennesker, der oplever mere travlhed og forjagethed end mennesker, der bor uden for storbyerne

 

BEKÆMP NETHANDELEN - ELLER OPGIV BYMIDTEN

For mange lokalpolitikere er eneste svar på udviklingen omkring nethandel, at købe en ny rapport, der i de fleste tilfælde fortæller, at byen ikke har behov for så mange butikker som i dag.

I stedet bør de lokale politikere gå i spidsen for dannelsen af et helt nyt FÆLLESSKAB i byen, hvorved man samler alle interesser omkring udviklingen af den lokale detailhandel.

Alternativet til ikke at gøre noget vil mange steder føre til en reduceret og uinteressant bymidte.

 

KUN RESULTATERNE TÆLLER

Fokus bør ikke være på den kunstneriske udfoldelse, men udelukkende på resultaternes størrelse.

 

MINDRE TEORI OG MERE VIRKELIGHED

Brug den sunde fornuft som "guide" for at udvikle egen virksomhed

 

FÆLLESSKABET I BYEN GØR ALLE BEDRE

Den bedste vej til at skabe vækst i byens detailhandel er en helt ny form for samarbejde og fællesskab, hvor byens borgmester og byråd skal engagere sig.

 

08.07.2018

 

De gode butikker

er bedre end Amazon

Truslen fra Amazon kan blive startskuddet til en helt ny kultur i byen, hvor alle interessegrupper samles i et fællesskab, som man ikke hidtil har kendt til.

 

Verdens største og mest frygtede nethandelsvirksomhed Amazon er kun et problem for de detaillister og de byer, hvor der ikke eksisterer et fællesskab, der er baseret på en kultur, der er domineret af begejstring og lysten til ”angreb”.

”Angreb” har altid vist sig som det bedste forsvarsvåben, og det gælder også Amazon, der har tre afgørende konkurrenceparametre, nemlig verdens største vareudvalg, lave priser og hurtig levering.

Verdens største vareudvalg er ikke afgørende for langt hovedparten af forbrugerne. Det er derimod det rigtige vareudvalg, og her gør de fleste danske detaillister det allerede bedre i dag end Amazon.

Når det gælder de lave priser, er det kun visse produkter, hvor Amazon har den laveste pris, og i spørgsmålet om hurtig levering kan enhver dansk detaillist tilbyde samme eller bedre betingelser.

Amazon er stor, mægtig og vil tromle enhver modstander man møder, men det er ikke det samme som, at danske detaillister og byer ikke kan gøre det endnu bedre.

 

Enhver butik i Danmark er i stand til at yde en langt bedre og mere relevant service over til sine kunder end Amazon, der baserer alt på kolde data, og ikke følelser. Ingen nok så avancerede teknologiske systemer kan forudsige forbrugernes indkøbsadfærd, og slet ikke Amazon.

Næsten 90% af den danske befolkning foretrækker i dag at handle i byens fysiske butikker.

 

Byer, der evner at udvikle en kultur baseret på et begejstret engagement og en vilje til at gøre hver dag til et ”angreb” mod Amazon og øvrige nethandelsvirksomheder, vil ikke miste omsætning – tværtimod. Her vil butiksliv, cafeer og restauranter blomstre.

 

Løsningen er derfor at gøre hele byen til en kampenhed, hvor alle erhverv og kulturelle institutioner samt byens borgere står sammen om at gøre deres by til områdets foretrukne shoppingby.

Den gule førertrøje i det frontale ”angreb” skal føres an af borgmester og byråd.

 

Når de gode butikker, byens borgere og politikere finder sammen i et vind-vind fællesskab kan ingen nethandelsvirksomhed gøre skade.

 

 

16.04.2018

 

Hvorfor er handel på nettet

ikke noget vi skal tilstræbe

Nethandelen kan ødelægge den danske kultur hvis ikke detailhandelens aktører, de lokale politikere og det samlede erhvervsliv står sammen

 

I den situation, hvor man forestiller sig, at nethandelen overtager 20 – 30 – 50% af den handel, der i dag foregår i de fysiske butikker, smadrer vi midtbyen i størstedelen af de danske provinsbyer.

Konsekvensen af en sådan udvikling vil uden tvivl blive betragtet som en forringet livskvalitet af byens borgere, og samtidig hermed vil byen miste den lokale ugeavis, der ikke længere får annoncer fra detaillisterne fordi disse har lukket deres butikker.

Byen vil også gå glip af de mange festlige events, som byens detailhandel arrangerer i løbet af året. Selv juleudsmykningen i gaderne eller på torvet forsvinder, når der ikke længere er detaillister til at betale herfor.

Sandsynligvis vil de mange butiksophør også betyde et mindre – eller slet intet økonomisk tilskud til byens idrætsliv.

Sidst men ikke mindst er lukkede butikker lig med færre arbejdspladser i byen, og et skatte- grundlag der forsvinder, og byen bliver mindre attraktiv som bopæl.

Hvis der er en samfundsmæssig gevinst ved at flytte handel fra de fysiske butikker til nettet, har jeg desværre ikke fået øje på den. Derimod har jeg som anført indledningsvis set en masse negative konsekvenser.

Hvad giver nethandelen som de fysiske butikker ikke kan gøre ligeså godt – eller bedre, og hvorfor er medierne orienteret i retning af at ”tale nethandelen op” på bekostning af byens fysiske butikker?

Hvorfor i det hele taget handle på nettet?

Hvor kunderne ser de største fordele.re af de hyppigst anvendte begrundelser for at handle på nettet:

” Vi handler på nettet på grund af , at vi har adgang til et større vareudvalg”

” Vi handler på nettet fordi vi kan købe de ønskede produkter til lavere Priser”

” Vi køber på nettet fordi vi hjemme kan læse os til de ønskede informationer om produktet”

” Vi handler på nettet fordi det er så dejligt nemt at få varerne leveret på bopælen”

De fysiske butikker har ikke alle produkter på lager i butikken, men er i de fleste tilfælde i stand til, at hjemtage disse til kunden i løbet af 24 timer - og i nogle tilfælde endda hurtigere.

De fysiske butikker kan måske ikke umiddelbart matche priserne fra den internationale netbutik, men i virkeligheden er de fleste butikker indstillet på at ”handle om prisen” for at få handelen, og derved tilfredsstille kunden.

Prisen bør derfor heller ikke længere være et argument.

 

De fysiske butikker har kompetente sælger, der ved alt om de produkter, som butikken tilbyder, og kan derfor give kunden en langt bedre og mere troværdig rådgivning end den kunden kan opnå fra nethandelsvirksomheden.

De fysiske butikker kan på samme måde som nethandelsvirksomheden tilbyde at levere varerne på bopælen, eller man kan give kunden muligheden for selv at hente varerne i butikken ved et nærmere aftalt udleveringssted.

De fysiske butikker kan med andre ord matche nethandelen på de fire områder, 

Herudover kan de fysiske butikker demonstrere produktet, og kunden kan se, føle og opleve produktet i butikken inden man køber det.

Skulle der være tale om en reklamation er den også nemt klaret ved en henvendelse i butikken, og ikke som ved nethandelen hvor man skal igennem en større proces for at få returneret produktet.

 

De fysiske butikker frembyder ikke nogen risiko ved brug af Dankort, hvorimod 44% af nethandelskunderne oplever misbrug og bedrageri, når de handler på nettet.

At handle i de fysiske butikker giver en større tryghed.

 

Moderne forbrugere taler i dag mere om shopping-oplevelser end indkøb, og her scorer de fysiske butikker top karakter, idet kunderne her får masser af gode oplevelser, og i de fleste tilfælde forlader butikken igen med et smil på læberne som tegn på, at det har været sjovt og godt.

 

En udvikling af nethandelen med butikslukninger til følge er ikke til glæde for nogen borger – og slet ikke for det danske samfund.

 

Et af verdens mest digitaliserede samfund – Singapore, har i dag nået en fase i udviklingen, hvor de yngre og økonomisk bedre stillede borgere har erklæret handel via nettet for at være gammeldags. Her er det ”in” at bruge fritiden på shopping oplevelser i byen.

 

I USA og Europa er samme udvikling på vej.

85% af alle forbrugere foretrækker at gå i butikken for ved selvsyn at vurdere produktet. 82% af yngre forbrugere i aldersgruppen 20 – 40 årige vælger at handle i de fysiske butikker fremfor via nettet.

Hvad skal der til for nethandelen i Danmark forbliver på så lavt et niveau, at det i sig selv ikke er nogen trussel for de fysiske butikker - endsige de bymidter, der spiller en afgørende rolle for den danske kultur?

 

ALLE med relationer til de fysiske butikker i Danmark skal ”tale de fysiske butikker op” – og samtidig hermed ”tale de rene nethandelsvirksomheder ned.”

 

Hvem i Danmark har en interesse i at Amazon eller øvrige internationale nethandels- virksomheder ødelægger dansk detailhandel?

Ingen i dansk detailhandel og kommunalpolitik kan sidde udfordringen overhørig.

Det er herfra de første initiativer til at samle alle de konstruktive kræfter i det, der skal overbevise kommunens borgere om, at fremtiden tilhører de fysiske butikker og ikke nethandelsvirksomheder som Amazon.

 

I de kommuner, hvor borgmester og byråd sætter sig i spidsen for en bevægelse mod mere og bedre byliv, shopping og hygge, er alle forudsætninger til stede for at kommunens borgere bakker op om de fysiske butikker, og derved udmanøvrerer nethandelsvirksomhederne.

Danske detaillister behøver ikke bøje nakken og være opgivende, når det drejer sig om handel via nettet – tværtimod.

66% af de forbrugere, der fra tid til anden køber et produkt på nettet, foretrækker at handle i de fysiske butikker, og er derfor meget lette at få tilbage til butikken.

Fremtiden tilhører de fysiske butikker, og de spændende strøggader og sidegader.

 

 

 

 

19.03.2018

 

Amazon kommer - og vil fjerne eksistensgrundlaget for størsteparten af alle eksisterende nethandels virksomheder.

Det er derimod et stort ubesvaret spørgsmål, om Amazons tilstedeværelse vil få flere danske borgere til at handle på nettet.

Netop nu sker der store ændringer i de fysiske butikker, hvor der investeres i at skabe flere og bedre kundeoplevelser. Sandsynligheden taler for, at de fysiske butikker fortsat vil de foretrukne blandt forbrugerne.

 

Gode oplevelser i butikken - giver glade kunder i gadebilledet.

Flere og flere byer erkender behovet for at fokusere på glæde og begejstring, og af samme grund engagerer byens politikere sig af samme grund i spørgsmål omkring detailhandelen udvikling.

 

Bymidten skal være cool for de unge.

Der hvor ungdommen foretrækker at opholde sig udvikles en shopping-kultur, som forbrugere i alle aldre tiltrækkes af. 

At gøre midtbyen cool er tidens største udfordring.

 

365 showdage i byen.

Hver gang detaillisterne indbyder til fest i byen strømmer kunderne til i tuindvis.

Black Friday er et godt eksempel herpå.

Flere aktiviteter i byen øger kundeflow - og giver mulighed for øget salg.

 

Halvdelen af danske handelsbyer forsvinder ikke

Uanset hvor mange rapporter, der konkluderer, at halvdelen af danske handelsbyer forsvinder, vil virkeligheden vise det stik modsatte.

Forklaringen herpå er jordnært købmandskab, der gør enhver teori til skamme.

 

Mulighederne har aldrig været større

Flertallet af danskerne handler dagligvarer 3 - 7 gange om ugen.

Det betyder at alle øvrige butikker i gaden har muligheden for at kunne udnytte de mange ugentlige besøg. Alt hvad der kræves er interessante aktiviteter i butikken.

 

 

22.01.2018

 

 HVORFOR ER NETHANDEL EN PARASIT?

 

Tomme butikslokaler, butiksløse gader og byer uden anden aktivitet end det, der sker omkring den tilbageblevne pizzarestaurant, kan blive virkelighed i mange byer som en følge af mistet salg til nethandelen.

Ingen borger i byen ønsker denne udvikling, men som alle andre parasitter ødelægger nethandelen langsomt det bestående, og først for sent finder man ud af, at den sidste butik er i færd med at lukke.

 

De rene nethandelsvirksomheder er kun interessante for forbrugerne, hvis de kan tilbyde de samme mærkevarer som de fysiske butikker tilbyder til lavere priser.

Hvem har udviklet og gjort mærkevaren til et populært brand?

Svar: Mærkevareproducenten.

Hvem har gjort mærkevaren tilgængelig og solgt den til forbrugerne?

Svar: Detaillisterne.

Det er mærkevareproducenterne og detaillisterne der i fællesskab har skabt de mærkevarer, som vi alle gerne vil købe.

De rene nethandelsvirksomheder kan ikke skabe en salgssucces baseret på ukendte mærker, og er derfor nødt til at tilbyde produkter, som forbrugerne kender i forvejen.

 

De rene nethandelsvirksomheder suger næring fra de fysiske butikker, og er i nogle tilfælde den direkte årsag til, at byen mister mange af sine butikker, og i værste fald sætter gang i en udvikling, der kan ende som en katastrofe for byen.

 

Med andre ord: Den rene nethandelsvirksomhed er at sammenligne med en parasit, der lever på bekostning af det som mærkevareproducenterne og de detaillister i samarbejde har skabt.

Det er byens detaillister, der giver byen liv, og via fælles indsats investerer i at gennemføre aktiviteter, der skal gøre byen endnu mere attraktiv.

Det er også byens detaillister, der sponsorerer de lokale sports- og idrætsforeninger til glæde for byens ungdom.

Det er detaillisterne, der via deres ugentlige annoncer er med til at sikre udgivelsen af de lokale ugeaviser, og det er danske detaillister, der betaler skat til kommune og stat.

 

Ingen kan være i tvivl om, at en hvilken som helst by har behov for en levende bymidte med dynamiske og aktive butikker, og derfor er tiden inde til at udfordre nethandelen fremfor blot at være en passiv iagttager og lade stå til.

 

Kan man gå imod den teknologiske udvikling?

Det var i 1991 vi stiftede bekendtskab med internettet (www), og det var i 1995 Jes Bezos begyndte at sælge bøger via nettet under navnet Amazon, der i dag sælger alle typer af produkter og serviceydelser, og er vokset til at blive verdens største nethandelsvirksomhed.

Google så dagens lys i 1998, og i 2001 var Steve Jobs klar med Ipod, der revolutionerede musikverdenen. 2003 blev Skype lanceret, og allerede året efter i 2004 fik vi Facebook, inden Steve Jobs igen var klar med det produkt (Iphone), som er med til at mennesker i dag er online 24 timer i døgnet.

Samtlige teknologiske nyskabelser er en del af vor hverdag, og præger måden vi arbejder og lever på, og vi kan ikke fungere uden.

Men er vi også indstillet på at betale prisen i form af butiksløse gader og byer?

 

Kan man gå imod udviklingen?

Nej, det kan og skal man heller ikke.

Men man kan gøre den teknologiske udvikling til en medspiller ved først og fremmest at bevæge sig fra en ”offerrolle” til en rolle, hvor man skaber sin egen fremtid.

 

Det er facts, at forbrugere overalt i verden vil helst foretage deres indkøb i fysiske butikker. Det gælder for ældre som yngre forbrugere. I en af verdens mest avancerede teknologiske byer Singapore, er det i dag ”gammeldags” at handle på nettet. Her skal man ind i byen og opleve den shopping atmosfære, der er her.

 

Det er med andre ord op til mærkevareproducenterne og detaillisterne at udvikle deres samarbejde på en sådan måde, at forbrugerne får de bedste shopping-oplevelser i de fysiske butikker.

De mange teknologiske muligheder bør inspirere detaillisterne til at give forbrugerne nye valgmuligheder, hvilket bla. kan ske ved at den enkelte butik via internettet kan give sine kunder

adgang til verdens største vareudvalg til konkurrencedygtige priser.

Alt dette og meget mere er muligt, men udgangspunktet for alle bør være, at de fysiske butikker i byen er omdrejningspunktet, og derfor bør der herfra gennemføres en markedsføring, der får forbrugerne til at vælge shopping-i-byen til og fravælge de rene nethandelsvirksomheder, der

i stigende antal er udenlandske, og som derfor ikke bidrager til det danske samfund på samme måde som de danske detaillister, der gør noget for byen,  og dens borgere,

Opfordringen til danske detaillister lyder: Bekæmp parasitterne og giv os flere glade, smilende og venlige shopping oplevelser i butikken – og i byen.

 

 

 

 

200 Danske byer behøver ikke at miste detailhandelen

Den gængse opfattelse i hovedparten af de danske provinsbyer er den, at man føler sig som offer for udviklingen, der drager forbrugerne mod de større byområder. 

Der er ganske få byer, hvor man har taget udfordringen op - og vendt den til egen fordel, således at disse byer i dag fremstår som dynamiske, fremgangsrige - og først og fremmest med en attraktiv bymidte.

Hemmeligheden er den enkle, at der ikke er nogen hemmelighed, men derimod er forklaringen stærke følelser og stolthed over egen by.

Forandringer i byens udvikling sker indefra - alt fra byens egne.

 

 

 

Det er nu City må mobilisere til krig mod nethandelen

 

Detailhandelsekspert Bruno Christensen anser det for nødvendigt, at City styrkes i ”krigen” mod

nethandelen ved hjælp af en helt ny synergi-tænkning, der omfatter alle ejendomsbesiddere, kommunale myndigheder og aktører i city.

 

Nethandelen har på samme måde som udbryderne i Tour de France fået lov til at få et stort forspring. Nu skal City indhente udbryderne på samme måde som førerfeltet med den gule trøje gør det, når forspringet er blevet for stort.

City skal samlet gå til angreb på nethandelen med ny og større styrke.

 

City er i disse år ude i en overlevelseskamp mod nethandelen.

Ser vi nærmere på udviklingen i de 100 største byområder i Danmark er det kun de allerstørste byer som København, Århus, Odense og Aalborg, der i øjeblikket ikke oplever butikslukninger som den største trussel.

For alle øvrige  byer er et stigende antal butiksophør imidlertid et voksende problem, der for nogle af de mindre og mellemstore byer peger i retning af en ren overlevelseskamp.

 

Det er NU City må relancere sig selv som områdets SHOPPING DESTINATION nr 1.

 

SHOPPING er ikke længere kun fyldte bæreposer, men i lige så høj grad den atmosfære og stemning, der tilvejebringes, når handel og kultur  smelter sammen.

Når specialbutikkernes aktiviteter suppleres af cafeer, restauranter, isboder, museer, gallerier, biograf og teater m.m., og når gademusikanter og gadehandlere skaber stemningsfyldte øjeblikke, så skabes der et helt nyt SHOPPING UNIVERS.

 

SHOPPING er på vej til at blive den altdominerende fritidsbeskæftigelse for alle de mennesker, der ønsker en pause fra hverdagens digitaliserede udfordringer.

En decideret ”krig” er derfor uundgåelig, hvis City skal genvinde fordums styrke og tiltrækningskraft.

 

Nethandelen er kommet for at blive, men set i et samfundsmæssigt perspektiv er det endnu vigtigere at bevare City som det foretrukne Shopping område, hvorfor alle gode kræfter i byen på dette punkt bør have sammenfaldende interesser.

 

City må gå direkte i krig med nethandelen, og brande sig selv som danskernes foretrukne shopping-område.

City kan vinde ”krigen” ved at vinde forbrugernes tillid og nysgerrighed, men det kræver en ny og stærkere organisering af de mange ressourcer som City råder over, og som i et integreret samarbejde kan genskabe prestigen ved at SHOPPE i city.

Nøgleordet er synergi.

 

 

SHOPPING GØR VI I CITY – IKKE PÅ NETTET

Bymidten og dermed alle specialbutikkerne er under større pres i dag end nogensinde tidligere, og kræver nytænkning omkring begrebet SHOPPING.

Det er vigtigt, at  såvel detaillister som politikere og byplanlæggere laver en ny definition af SHOPPING, hvor detailhandelen ikke alene udgør ”byens puls”, men hvor cafeer, restauranter, kulturelle institutioner og grønne oaser spiller en lige så fremtrædende rolle.

 

 

Der er behov for at udtænke helt nye koncepter og strategier for bymidten.

 

Der er behov for at udvikle en ny kultur, hvor begreber som SHOPPING og OPLEVELSER forbindes til en helhed.

 

Der er behov for at alle ejendomsbesiddere i city erkender behovet for at stå sammen.

 

Der er behov for at satse på at gøre bymidten mere attraktiv.

 

Der er behov for at få midtbyens detaillister til at investere i deres butikker – samt engagere sig 100% i det lokale samarbejde.

 

Der er behov for at brande CITY som SHOPPING DESTINATION nr 1.

 

Der er behov for at skabe vilje og lyst til at vinde.

 

Vejen til succes for city er SYNERGI mellem alle midtbyens aktører og ejendomsbesidder    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ________________________________________________________

 

  

 

 

 

 News

 

 

News

Personlige kommentarer til aktuelle begivenheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ________________________________________________________